Emhætte i tætte boliger

berbel Virker emhaette

Vi tilbyder en emhætte der virker - også i nybyggeri

Vi har udviklet den perfekte løsning til huse som er bygget efter BR2018/BR2020.

 

Udfordring

Der skal ifølge BR2015 etableres udblæsning til det fri fra køkkenet Husene er 100% tætte og får ingen erstatningsluft. Dette betyder begrænset emhætte funktion.

 

Løsning

Emhætten monteres i køkkenet med hybridfilteret fra berbel monteret efter motoren. Udblæsningen bliver ført over taget og et motorspjæld åbner og lukker ved signal fra emhætten. Emhætten kan anvendes i recirkulations­tilstanden eller udblæsningstilstanden. Dette styres med EcoSwitch tasten på emhætten. Hybridfilteret fungerer som en over- og undertryksventil. Når undertrykket bliver for højt i huset, bliver en del af udblæsningsluften ført gennem hybridfilteret og renset med de 4 kg aktivt kul, inden luften returneres til køkkenet. Emhætten kommunikerer med indeklimaanlægget - og giver dig frihed til selv at vælge mellem 2 tilstande. Der kan vælges mellem “Lettere madlavning” og “Intensiv madlavning“.

 

Specielle funktioner

• Energibesparende ved lettere madlavning gennem recirkulation

• Stort luftskifte ved intensiv madlavning gennem udblæsning og erstatningsluft

• Kommunikation med husets ventilationsanlæg

• Den bedste hygiejne med berbel emfang uden fedtfilter – Åbn/tør/ren

• Ingen trækluft

 

Detaljeret gennemgang kan du finde på www.berbel.dk
Se også Berbel emhætte på YouTube

Se løsblad, PDF