Varmetabsberegning

Beregning af energi forbrug ved hus på 150 kvm med et luftskifte på 0,5 x i timen UDEN VARMEGENVINDING

150 m2 x lofthøjde 2,3 mtr. x 0,5 = 172,5 m3/time
Indetemp = 22 grader
Gennemsnit temp. ude i fyrings sæsonen ( 272 dage ) = 4 grader
22 minus 4 grader = 18 grader
18 x 0,34 x 172,5 = 1056 W = 1,06 kW
272 dage x 24 timer = 6528 timer
6528 timer / 150 m2 x 1,06 kw = 46 kwh/m2/år

Beregning af energi forbrug ved hus på 150 kvm med et luftskifte på 0,5 x i timen MED VARMEGENVINDING på 87%

1056W x 0,87 = 918W = 0,92kW
6528 timer/150m2 x 0,92kW = 40 kwh/m2/år